Szukaj
    Ekonomia to w aktualnych czasach wyjątkowo ważna dziedzina, jaka rozwija w wyjątkowo dużym stopniu wszelkie podmioty biznesu, gospodarki, a więc i finansów. Jest to dziedzina w stosunku do jakiej ciągle wykonywane są różnorakie działania, które mają za zadanie spowodować, aby w poszczególnym kraju, regionie, sytuacja ekonomiczna ulegała ciągłej poprawie i rozwojowi, który stworzy możliwość rozwijać zarówno dział gospodarczy, przemysłowy, jak także ogólnie lokalny czy ogólnokrajowy biznes, jaki daje zyski finansowe jednostce i ogółowi. Jest to dziedzina, do której wlicza się również biznes i finanse, bo tak naprawdę tymi podmiotami ekonomia steruje w niezwykle dużym stopniu i to od niej w przypadku takiego typu podmiotów zależy, jak będzie przedstawiać się sytuacja w danym okresie. Jest to aktualnie dziedzina, jaka cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że każdego roku zwiększa się liczba osób, jaka chce uczyć się elementów ekonomi, czy również biznesu i finansów, by w przyszłości mieć możliwość po prostu lepiej prosperować na takim obszarze działania. Jak najbardziej trzeba kształcić się w tym kierunku, dlatego że to da szansę czerpać określone dobra, czy to finansowe, czy także inne wynikające z działu ekonomii. Jest to zatem dziedzina niesamowicie obszerna w swym zakresie działania.

Archive for the ‘finanso’ Category

Prowadzenie działalności a kredyt

1W dzisiejszych czasach większość inwestycji, jakie są dokonywane w przedsiębiorstwie finansowane są z kredytów, które zaciągane są w różnych bankach. To, czy dany bank przyzna nam kredyt zależy od naszej zdolności kredytowej.

Kredyty na większe kwoty zazwyczaj wymagają dodatkowego zabezpieczenia, które wymagane jest przez banki. Działalność kredytowa prowadzona przez banki związana jest z ryzykiem terminowego zwrotu udzielanych kredytów. Dlatego też zabezpieczenie zwrotności kredytu jest ważnym elementem umowy kredytowej. Przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń przez kredytobiorcę jest podstawowym warunkiem otrzymania kredytu gospodarczego. Zabezpieczenie to wtórne źródło odzyskania należności, a więc zabezpieczenia zwrotności kredytu dzielimy na: zabezpieczenia osobiste i zabezpieczenia rzeczowe. Zabezpieczeniami osobistymi nazywamy te zabezpieczenia, przy których dłużnik ponosi osobistą odpowiedzialność za spłatę długu. Znaczy to, iż kredytobiorca gwarantuje całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem za wywiązanie się z zobowiązań wobec banku. Do zabezpieczeń osobistych zaliczamy: poręczenie cywilne, gwarancje bankową, przejęcie długu, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przystąpienie do długu, weksle in blanco oraz poręczenie wekslowe. W przypadku poręczenia cywilnego poręczyciel jest zobowiązany do spłaty kredytu, jeżeli kredytobiorca nie wywiązuje się z zobowiązania. Zabezpieczenie rzeczowe ogranicza odpowiedzialność kredytobiorcy lub osoby udzielającej zabezpieczenia do określonych przedmiotów majątkowych zabezpieczyciela. Odpowiada on wówczas określoną rzeczą: zestawem, hipoteką, przewłaszczeniem na zabezpieczenie, kaucją lub blokadą rachunku bankowego. Banki stosują wiele sposobów, aby zabezpieczyć udzielane kredyty, jednak najlepszym zabezpieczeniem dla banku jest dobra sytuacja finansowa osoby zaciągającej kredyt.

Każda decyzja powinna być dostosowana i zindywidualizowana do konkretnej sytuacji danego kredytobiorcy. Tak aby koszty takiej pożyczki nie były dla danej osoby zbyt wysokie.

Poszukiwanie źródeł finansowania

2Każde przedsiębiorstwo obojętnie, jakiej wielkości stanęło niekiedy przed widmem poważnych problemów finansowych. Często się, więc zdarza, że kierownictwo danej firmy poszukuje dodatkowych środków pieniężnych na realizację swych celów.

Środki finansowe można otrzymać na kilka sposobów. Częstym sposobem na znalezienie nowych pieniędzy jest przyjęcie do spółki nowego wspólnika. Często, bowiem wnosi on dodatkowe fundusze bądź środki trwałe, które zwiększą aktywa danej firmy. Często też sposobem pozyskiwania funduszy jest gra na giełdzie. Przedsiębiorstwo może, bowiem jako konkretny podmiot zakupić akcje innej firmy, jednocześnie w późniejszym terminie sprzedając je za wyższą cenę. Można też skorzystać z bardziej tradycyjnych źródeł finansowania, czyli z lokat. Odsetki nie są wprawdzie ogromne, ale na pewno pieniądze włożone w taki rachunek są dużo bardziej bezpieczne, niż w jakiejkolwiek innej formie inwestowania. Środki finansowe można też pozyskać z funduszy europejskich, jednakże cała ta procedura jest bardzo skomplikowana.

Biznes i polityka w Polsce

3Biznes i polityka zawsze się przenikały i nie jest to nic złego. Z drugiej strony przenikanie się sfer biznesu i polityki w wielu przypadkach jest w stanie prowadzić do bardzo negatywnych sytuacji. W świecie korporacji z jakim mamy obecnie do czynienia, wiele decyzji politycznych jakie powodowane są przez działania biznesu, nie musi być korzystna dla obywateli takich krajów. Musimy sobie zdać sprawę, że korporacje w coraz większym stopniu nastawione na zysk nie są w stanie podejmować działań korzystnych dla społeczności w jakich działają. Etyka biznesu jest pustym frazesem o czym możemy przekonać się czytając informacje o wykorzystywaniu przez wielkie korporacje biednych robotników w krajach trzeciego świata, czy też przekupywaniu polityków trzeciego świata, by móc uzyskać dostęp do tanich złóż. W Polsce nie mamy jeszcze rozbudowanego systemu lobbingu, co z drugiej strony może być negatywne, gdyż wiele działań na tym polu może być ukryta przed opinią publiczną. Biznes na małą skalę jest w stanie bardzo pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy. Wynika to z tego, że mniejsze firmy są znaczne silniej umocowane w działaniach małych społeczności w jakich funkcjonują. Wielkie korporacje w najmniejszym stopniu nie mają swoich celach pozytywnego oddziaływania na społeczności w jakich działają. Taka korelacja wspólnych celów może występować jedynie wtedy, gdy zapewnia to zysk.

Dotacje z UE na biznes

4Częstym problemem dla początkujących przedsiębiorców szukających swoich szans na rynku e-biznesu jest otrzymanie pomocy ze strony banków przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Rzeczywiście jest to spory problem zwłaszcza że większość banków działających w naszym kraju nie uznaje działalności w sektorze e-biznesu jako sprawdzonego sposobu na którym można zarobić konkretne pieniądze, tego trzeba mieć świadomość.

Oczywiście możemy się starać na uzyskanie kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej jednak nie możemy mieć pewności że taki otrzymamy, a jak pokazują liczne przykłady taka polityka zachowawcza ze strony banków jest praktykowana na co dzień. Jednak nic straconego dla przedsiębiorców ponieważ pomocną dłoń coraz częściej wyciąga Unia Europejska w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, za pomocą którego przy odpowiednim przygotowaniu możemy otrzymać nawet 200 tys. złotych dofinansowania do naszej działalności w sektorze e-biznesu. Jest to pomoc, która usprawniłaby działalność nie jednego przedsiębiorcy w Polsce. Z drugiej jednak strony pisząc o zaletach starania się o taką pomoc należy także wskazać wady i problemy z jej uzyskaniem, a takie niewątpliwie także występują.

Jednym z głównych problemów o których trzeba pamiętać jest duża konkurencja i rywalizacja o granty z Unii Europejskiej przez co prawdopodobieństwo, że trafią one akurat w nasze ręce jest niewielkie. Ponadto jeżeli już otrzymamy dofinansowanie musimy się przygotować na długoterminowe kontrole organów udzielających dotacji w zakresie wykorzystania otrzymanych środków na działalność gospodarczą i jeżeli jakieś niejasności wynikną przy dysponowaniu tymi środkami zostaną one nam odebrane. Z drugiej strony dla wielu przedsiębiorców jest to jedyna pomoc jaką mogą uzyskać, zwłaszcza przy bierności ze strony banków, niechętnie podchodzących do klientów i ich działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze e-biznesu, więc taka dotacja często okazuje się zbawienna i warto się o nią starać.

Informacje na temat ebiznesu dla przedsiębiorców

5Dla wielu przedsiębiorców sektor e-biznesu czyli działalności gospodarczej prowadzonej drogą internetową jest marzeniem patrząc zwłaszcza na możliwości jakie kryje za sobą ten rynek.

Możliwości osiągnięcia sukcesu w tym sektorze są spore co widać na przykładzie obecnych firm już funkcjonujących w tym sektorze ponieważ większości z nich udało odnieść się sukces, który zachęca w jeszcze większym zakresie kolejnych przedsiębiorców. Zapatrywanie się na takie portale jak Allegro.pl czy też NaszaKlasa.pl działa na wyobraźnię i stąd też zainteresowanie rynkiem e-biznesu jest w Polsce spore. Porady dla przedsiębiorców

Możliwość odniesienia sukcesu jest spora, jednak z drugiej strony należy ocenić skutecznie nasze możliwości w tym sektorze zwłaszcza patrząc na konkurencję, która stoi na wysokim poziomie i jest ona problemem dla początkujących firm szukających swojego miejsca w sektorze e-biznesu. Aż 25% przedsiębiorców próbujących swoich sił w Internecie nie udaje się zagościć tam na dłużej, co jest wynikiem między innymi zbyt za małego zaangażowania. Jeżeli już decydujemy się na działalność w tym sektorze musimy w niego wejść pełną parą i nie odpuszczać ponieważ tylko wtedy będziemy mogli znaleźć dla siebie miejsce. W przeciwnym razie niestety nie będzie dla nas szans na rynku i nigdy nie przebijemy się w gąszczu konkurencji. Z drugiej jednak strony ważnym faktem jest to, że z Internetu wciąż nie korzysta z Internetu, a jak pokazują najnowsze badania z każdym miesiącem liczba internautów jest coraz wyższa, więc można podsumować że w dalszym ciągu dla początkujących przedsiębiorców jest miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej w e-biznesie i jeżeli mamy idealny pomysł na działalność jak również możliwości finansowe na rozkręcenie działalności internetowej możemy z pewnością wkroczyć w ten sektor i liczyć na osiągnięcie sukcesu.

Nie ma jednak utartych szlaków jakimi trzeba kroczyć by w tym sektorze można było odnieść sukces. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji i możliwości jak również zaangażowania.

strefa biznesu tematyka finanso prowadzenie dzialalnosci a kredyt poszukiwanie zrodel finansowania biznes i polityka w polsce dotacje z ue na biznes informacje na temat ebiznesu dla przedsiebiorcow c 2 tematyka finanso c 2 praca zdalna sprzedaz przez internet praca a macierzynstwo blogi tematyczne jako sposob na zarobek blog kulinarny c 3 tematyka finanso c 3 szanse rozwoju dzialalnosci duza konkurencja czy internet jest oplacalny dyskusje polityczne w sieci gazety jako opiniotworcze srodki przekazu politycznego c 4 tematyka finanso c 4 blogi i portale spolecznosciowe a polityka public relations prowadzony poprzez media informacje polityczne na portalach telewizja czyli podstawa przekazu politycznego mass media w ksztaltowaniu polityki c 5 tematyka finanso c 5 zmiana formuly prowadzenia gazet opartych o polityke stowarzyszenia i zwiazki a ich wplyw na polityke obserwacja zmian politycznych wplyw zmian politycznych na funkcjonowanie polski polska struktura polityczna c 6 tematyka finanso c 6 polska polityka w decyzjach na skale swiatowa skuteczne negocjacje pompowanie pieniedzy prosta droga do zguby droga pracownika do organizacji lokata vs rachunek oszczednosciowy c 7 tematyka finanso c 7 mfw studnia bez dna jak znalezc odpowiednia osobe do naszej firmy inflacja czyli smierc gospodarcza grecja chory czlowiek europy co dalej z euro c 8 tematyka finanso c 8 ekonomia czyli prawo popytu i podazy bitwa o pieniadze czyli dofinansowanie z ue klient nasz pan zlota zasada handlu konkurencja ozywczy oddech gospodarki kredyt hipoteczny sukces czy porazka c 9 tematyka finanso c 9 budzet panstwa czyli problem krotkiej koldry dwa podejscia do prowadzenia wlasnego biznesu nauczyc pracownika pracowac bezrobocie w teorii i praktyce biznes dla mlodych c 10 tematyka finanso c 10 popytowe teorie ekonomiczne kredyty konsumpcyjne pozyczki pojecie ekonomia jak przetrwac na rynku w dobie kryzysu uslugi przeprowadzkowe c 11 tematyka finanso c 11 solidne cv w poszukiwaniu pracy inwestujemy pieniedzy w sektorze mieszkaniowym poszukiwania agencji reklamowej wybor firmy wywozowej co zrobic aby zapewnic lepsza przyszlosc dziecku c 12 tematyka finanso c 12 dlaczego warto byc przedsiebiorca w jaki sposob otworzyc pierwsza firme we wlasnym zyciu w jaki sposob mozemy wziac sie za zakladanie firmy jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob mozna zabrac sie za zakladanie firmy c 13 tematyka finanso c 13 w jaki sposob zadbac o wyglad swojego domu z jakich powodow codziennie bankrutuja biznesy w jaki sposob odniesc sukces w interesach na co zwrocic uwage w czasie kupna samochodu na kredyt co robic aby miec dochodowa firme c 14 tematyka finanso c 14 poszukujemy interesujacych interesow w co tak naprawde warto w dzisiejszych czasach inwestowac jakie rodzaje biznesow sa obecnie godne naszej uwagi bez ekonomii nie ma mozliwosci generowac finansow jak mozna byc nieco bardziej niezalezni finansowo c 15 tematyka finanso c 15 ekonomia pozwala rozwijac sie biznesowi i finasom w co zainwestowac swoje pieniadze ekonomia na studiach sposoby gospodarowania zasobami lokaty bankowe c 16 tematyka finanso c 16 spotkania biznesowe moj e biznes made in china mam to jak w banku czyli bank a ryzyko programy partnerskie w restauracjach obiad z rabatem c 17 tematyka finanso c 17 mniej za kawe znizki w sklepach programy partnerskie w telefonii intymnosc pl skrypty pro c 18 tematyka finanso c 18 uti pl supermarket uslug internetowych program partnerski selkar ebrokerpartner pl ementor pl seomatik pl c 19 tematyka finanso c 19 prolink pl cpmprofit com zlote mysli katalogowanie pisanie tekstow dwa sposoby na zarobek c 20 tematyka finanso c 20 najwazniejsze cechy menadzera rola menadzera w przedsiebiorstwie kogo zatrudnic w firmie plan dzialania przedsiebiorstwa jak dziala reklama